Algemene voorwaarden

Diezijn Lokaal is een onderdeel van OK4U

Algemene leveringsvoorwaarden van Ok4U/Diezijn Lokaal te Winkel

Artikel 1.Toepasselijkheid
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle orders en offertes voor en van Ok4U/Diezijn Lokaal
tenzij afwijkend en schriftelijk door beide partijen zijn overeengekomen.Artikel 2. Aanbiedingen en overeenkomsten
Alle offertes van Ok4U/Diezijn Lokaal zijn vrijblijvend totdat de order tot stand is gekomen.
Bestellingen die telefonisch, schriftelijk of via e-mail zijn geplaatst zijn bindend.
Na het ontvangen van de bevestiging heeft U 8 dagen om zonder opgaaf van redenen van
de order af te zien.Artikel 3. Prijzen
Alle door Ok4U/Diezijn Lokaal opgegeven prijzen zijn vrijblijvend en slechts
geldig voor zover de materialen bij het tot stand komen van de order uit voorraad leverbaar zijn.
Indien achteraf de prijzen verhoogd worden door Ok4U/Diezijn Lokaal heeft de koper het recht
om binnen acht werkdagen na ontvangst van bericht omtrent de prijsverhoging schriftelijk
van de koop af te zien; bij gebreke van dergelijke annulering blijft de order
tot stand en gelden de verhoogde prijzen.
Artikel 4. Levertijd
De door Ok4U/Diezijn Lokaal gestelde levertijd van 1 tot 15 werkdagen is afhankelijk van de drukte en de omvang van uw bestelling.
Overschrijding van die tijd geeft de koper geen recht op schadevergoeding en/of op ontbinding
van de order en/of weigering van de in de overeenkomst begrepen zaken.
De levertijd wordt in elk geval verlengd met de periode,gedurende welke Ok4U/Diezijn Lokaal
door overmacht is verhinderd aan zijn verplichtingen te voldoen.Artikel 5. Verzenden
Pakketzendingen vinden plaats met PostNL tenzij anders afgesproken.
Bij spoedleveringen en zendingen met andere vervoerders
en naar het buitenland gelden andere tarieven.Artikel 6. Reclames
Reclames over aantallen, beschadigingen,verkeerde zendingen, e.d. dienen binnen acht
dagen na ontvangst van de goederen schriftelijk ter kennis van Ok4U/Diezijn Lokaal te zijn gebracht.
De koper die het pakket niet binnen 8 dagen na ontvangst daarvan behoorlijk
op zijn deugdelijkheid heeft onderzocht, wordt geacht de levering akkoord te hebben bevonden.
Het artikel kan alleen geretourneerd worden indien het product nog ongebruikt in de originele,
ongeschonden en ongeopende verpakking retour gestuurd wordt. Je draagt hierbij
zelf de kosten van de retourzending (en de verzending naar je toe).Artikel 7. Retourneren

Na ontvangst van je bestelling heb je een zichttermijn van 14 dagen binnen deze
14 dagen kun je beslissen of je de artikelen wilt houden.
Gelieve retourzendingen van te voren aan Ok4U/Diezijn Lokaal kenbaar te maken 
Dit mag via e-mail of post. Vermeld in je schriftelijke annulering in ieder geval
je ordernummer, volledige naam, adres en telefoonnummer te vermelden.
Stuur het artikel hierna binnen 14 dagen retoour naar:
Ok4U
Dorpsstraat 86
1731RJ  Winkel
Het artikel kan alleen geretourneerd worden indien het nog ongebruikt in de originele,
ongeschonden verpakking met originele labels retour gestuurd wordt. Je draagt hierbij
zelf de kosten van de retourzending (en de eventuele verzending naar je toe).
Nadat de artikelen door ons zijn beoordeeld ontvangt je een nieuw artikel
of je ontvangt het aankoop bedrag retour.


Artikel 8. Betalingen
Elke order dient men vooraf te betalen
bij aflevering tenzij anders schriftelijk overeengekomen.Artikel 9. Eigendomsvoorbehoud
Zolang er geen betaling heeft plaatsgevonden blijven de geleverde goederen
te allen tijden het eigendom van Ok4U/Diezijn Lokaal.Artikel 10. Rente en incassokosten
Bij overschrijding van de betalingstermijn is een rente verschuldigd van 2 % over het factuurbedrag
voor elke maand of gedeelte van een maand dat na de vervaldag wordt betaald,
waarbij een gedeelte van een maand voor een gehele maand zal worden gerekend.Artikel 11. Aansprakelijkheid
Ok4U/Diezijn Lokaal is niet aansprakelijk voor schade of letsel aan personen
ontstaan door gebruik van geleverde goederen.Artikel 11. Geschillen
Voor alle mogelijke geschillen tussen Ok4U/Diezijn Lokaal is het Nederlands recht van toepassing.


Handelsregister
Kamer van Koophandelnummer 37094756